Masseuttak Langemyr

DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK LANGEMYR, LILLESAND KOMMUNE VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM

 

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering i henhold til plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8. Det meldes samtidig om offentlig ettersyn av planprogram, jf. pbl. § 4-1. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Det kunngjøres også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl. § 17-4.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 10.03.2017 til Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836 Arendal.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Turid Hagelia Korshavn tlf. 37 00 57 65, e-post: thk@staerk.no.

Aktuelle dokumenter:
Kunngjøringsbrev_23.01.17.pdf
Kunngjøringskart_20.01.17.pdf
Sjekkliste barn og unges interesser.pdf
Vedlegg 1 - Notat - Vurdering av atkomstveier_datert 02.11.15 revidert 20.01.17.pdf
Vedlegg A til notat - kart alternative atkomstveier_red.pdf
Vedlegg B til notat - Plan- og lengdeprofil_19.09.16.pdf
Adresseliste til Lillesand kommune.xlsx
Forslag til planprogram - Langemyr masseuttak - 20.01.17.pdf

Publisert
24.01.2017
Sist endret
20.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker