Masseuttak Langemyr - Lillesand kommune

Masseuttak Langemyr

DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK LANGEMYR, LILLESAND KOMMUNE VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM

 

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering i henhold til plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8. Det meldes samtidig om offentlig ettersyn av planprogram, jf. pbl. § 4-1. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Det kunngjøres også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl. § 17-4.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 10.03.2017 til Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836 Arendal.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Turid Hagelia Korshavn tlf. 37 00 57 65, e-post: thk@staerk.no.

Aktuelle dokumenter:
Kunngjøringsbrev_23.01.17.pdf
Kunngjøringskart_20.01.17.pdf
Sjekkliste barn og unges interesser.pdf
Vedlegg 1 - Notat - Vurdering av atkomstveier_datert 02.11.15 revidert 20.01.17.pdf
Vedlegg A til notat - kart alternative atkomstveier_red.pdf
Vedlegg B til notat - Plan- og lengdeprofil_19.09.16.pdf
Adresseliste til Lillesand kommune.xlsx
Forslag til planprogram - Langemyr masseuttak - 20.01.17.pdf

Publisert
24.01.2017
Sist endret
20.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker