Høvåg Øvre Gbnr 97/61 & 32

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale

DETALJREGULERING AV B45 – HØVÅG ØVRE GBNR 97/61 & 32 – Lillesand Kommune.

Varslingsbrev

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Lategne Arkitekter AS, v/Håkon Stusvik, tlf.: 954 66 314 eller e‐post: haakon@lategne.no

Eventuelle innspill/merknader til varsel om oppstart plan og utbyggingsavtalen sendes innen 13.02.2017 til: haakon@lategne.no, evt. Lategne Arkitekter AS, Kastellgata 12A, 4514 Mandal.

Send gjerne kopi til Lillesand kommune, v/plan og regulering, Postboks 23, Lillesand eller postmottak@lillesand.kommune.no

Det bør tydelig skilles mellom merknader som gjelder reguleringsarbeidet og merknader til utbyggingsavtalen.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Publisert
12.01.2017
Sist endret
20.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker