Hæstadveden boligområde B04

Melding om detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale

Meldingsbrev
Planavgrensing

Frist for innspill 10.09.2016

Publisert
16.08.2016
Sist endret
20.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker