Dovreveien 5

Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for gnr./bnr. 33/329, Dovreveien 5.

Høringsfrist er 12. mai 2017 (mer informasjon i vedlagt varslingsbrev).

Aktuelle dokumenter:

Prosjektbeskrivelse

Referat oppstartsmøte

Varsling

Varslingsbrev

Publisert
19.04.2017
Sist endret
20.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker