Batteriheia

Varsel om oppstart av planarbeid - Arkivsak 17/1469

Området ligger på Batteriheia i Lillesand sentrum og er en del av reguleringsplan for Langbrygga vedtatt 2012. Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Planens begrensning er avtalt i oppstartsmøte med Lillesand kommune 8. juni 2017 og inkluderer helt eller delvis eiendommene gnr. 47 bnr. 373, 376, 383 og 374. (Kart som viser planens begrensning er vedlagt.)

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet, bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Vestre Strandgate 22 a, 4611 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 20. august 2017.

Det er gitt lengre frist for innspill grunnet ferieavvikling. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette.

Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.

Aktuelle dokument: 

Varslingsbrev

Planens begrensning

Prosjektbeskrivelse

Referat fra oppstartsmøte

Publisert
16.06.2017
Sist endret
22.11.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker