Dyvik hytteområde

Sak 17/353 - Melding om offentlig ettersyn

Kommunens faste utvalg for plansaker har i møte 12.06.2017,
plansak nr. 062/17 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for
Dyvik hytteområde ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-10.

 Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Evt. uttalelser/merknader til planforslaget sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand. 
Frist: 01.08.2017 Mrk: Sak 17/353


Kunngjøring av vedtak i plan

Detaljregulering Dyvik hytteområde - saksfremlegg

Planbeskrivelse

Detaljregulering

Planbestemmelser


Publisert
14.06.2017
Sist endret
26.04.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker