Dyvik boligområde

Melding om planarbeid - arkivsak 14/370

Områderegulering-Dyvik boligpmråde B42-B44, Lillesand kommune

Melding om planarbeid etter pbl.§12-8 og melding om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter §17-4.

Evt. merknader innen 31/8-2015

Aktuelle dokumenter:

Områderegulering

Kart for oppstartsmelding

Publisert
16.07.2015
Sist endret
23.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker