Dyvik boligområde

Melding om planarbeid - arkivsak 14/370

Områderegulering-Dyvik boligpmråde B42-B44, Lillesand kommune

Melding om planarbeid etter pbl.§12-8 og melding om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter §17-4.

Evt. merknader innen 31/8-2015

Aktuelle dokumenter:

Områderegulering

Kart for oppstartsmelding

Publisert
16.07.2015
Sist endret
26.04.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker