Kommuneplan for Lillesand kommune 2018-2030

Melding om offentlig ettersyn kommuneplanrevisjon - Arkivsak: 16/2337

Lillesand bystyre har i møte 02.05.2018, sak BS-040/18 vedtatt å legge forslag til ny kommuneplan ut til offentlig ettersyn. Planen inneholder helt ny samfunnsdel og en mindre revisjon av arealdelen med hovedvekt på forenkling av saksbehandling.

Planforslaget, med ny samfunnsdel og revidert arealdel tilhørende plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, legges ut til offentlig ettersyn på Lillesand kommunes nettside. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunetorget, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Folkemøte:
I sakens anledning avholdes folkemøte i bystyresalen 13. juni kl 18 til kl 20. Planen presenteres og det vil bli tid til spørsmål og svar.

Evt. uttalelser/merknader til planforslaget sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Frist: 08.08.2018. Mrk: sak 16/2337

Aktuelle vedlegg:

01 - Kommuneplan for Lillesand kommune 2018-2030 - Offentlig ettersyn

02 - Samfunnsdelen 

03 - Kplankart_3_4_2018.pdf

04 - Bestemmelser 2018-04-05 rev.pdf

04 - Bestemmelser-spor endringer 2018-04-05 rev.pdf

05 - Planbeskrivelse 2018-04-05 rev.pdf

06 - Retningslinjer sulfidholdig berggrunn.pdf

07 - Endringslogg.pdf

08 - Planprogram fastsatt 18.10.2017

09 - Oppsumm _merknader_oppstart_og_planprogram_rev.13.09.pdf


Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:

1. Skriv kort og rett fram.

2. Skriv forslag til konkrete endringer.

3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.

4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.

5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.


Videre saksbehandling:

Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for de politiske utvalgene som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når utvalgene har vurdert uttalelsene og merknadene legges kommuneplanen frem for bystyret som treffer et vedtak.

Publisert
25.06.2017
Sist endret
22.05.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker