Budsjett og økonomiplan

Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Den skal uttrykke de økonomiske konsekvensene av kommuneplanen for de neste fire årene. Jfr. Kommuneloven § 44 skal bystyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.

Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Den skal dekke hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal gå i balanse hvert enkelt år, noe som betyr at det må finnes dekning for de utgifter og oppgaver som er planlagt gjennomført. Årsbudsjettet tilsvarer økonomiplanens år 1.

Til høyre finner du informasjon om gjeldende økonomiplan og økonomiplanen under arbeid.

Publisert
07.12.2011
Sist endret
07.12.2011

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker