Vann og avløp / VAR

Administrasjonen for Enhet for vann, avløp og renovasjon er lokalisert på rådhuset.

Enhetsleder: Roger Edvardsen

Enhet for vann, avløp og renovasjon har ansvaret for:

  • Drift, vedlikehold og utvikling av kommunens vann- og avløpsanlegg
  • Teknisk bistand i forbindelse med arealplaner og utbyggingsavtaler
  • Utvikling og vedlikehold av VA-databaser og digitalt ledningskartverk
  • Godkjenning av foretak for ansvarsrett (vann og avløp)
  • Saksbehandling etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
  • Kontroll av private vann- og avløpsanlegg og miljøovervåking av vannkvalitet i fjorder og vassdrag
  • Håndtering av meldinger om kommunale vann- og avløpsforhold som meldes til VA-vakt på mob.tlf.: 976 91 072
  • Håndtering av vannmåleravlesinger
  • Det interkommunale selskapet LIBIR ivaretar hovedansvaret for renovasjon for Birkenes og Lillesand. (se under "Renovasjon" i menyen til venstre).

Mer informasjon om tjenesten finner du på denne hjemmesiden eller på lillesandvann.no

Publisert
14.06.2010
Sist endret
29.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker

kommunale virksomheter

Virksomhetens temaer