Adresseprosjektet for Lillesand

Arbeidet med adresseprosjektet for Lillesand kommune, som går ut på å tildele vegadresser i hele kommunen, ble tatt opp igjen sommeren 2018.

Det har dessverre stått stille i ca 3 år, men ble i sommer tatt opp igjen ved hjelp av konsulent. Landmåler Sør AS er engasjert til å gjøre arbeidet, og prosjektet skal være ferdig i løpet av ett år, dvs innen sommeren 2019.

Konsulent får tilgang til dokumentene/innspillene i saken, og vil gå gjennom disse.

Skriftlige publikumshenvendelser skal rettes til Birkenes kommune, og blir registrert i kommunens sak-/arkivsystem, hvor konsulent har lesetilgang. Det er opprettet egen mailadresse: Adressering.lillesand@birkenes.kommune.no

Muntlige henvendelser rettes til Landmåler Sør AS, på tlf 91 56 40 16.

Birkenes kommune (vertskommune i samarbeid med Lillesand)

Publisert
02.05.2014
Sist endret
29.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker