Geodata og oppmåling

Tjenesten er fra 1. september 2015 plassert i Birkenes kommune og har bl.a. ansvar for:

  • Adresser, gatenavn, stedsnavn, gårds- og bruksnummer
  • Eiendom, areal, eier, målebrev, fastmerker og grensejustering/ grensepåvisning
  • Temakart, oversiktskart, kartutsnitt, digitale kart data
  • Eiendomskatt 

MERK: Samarbeidet Lillesand og Birkenes kommuner har inngått innebærer at oppmåling, geodata, eiendomsskatt, naturforvaltning, jord og skog for begge kommuner, nå er lokalisert i kommunehuset på Birkeland, i Birkenes kommune.

Birkenes kommune er vertskap for samarbeidet og vil ivareta henvendelser, informasjon, veiledning og forvaltning. 

Har du behov for å kontakte en saksbehandler, ring Birkenes kommune 37281500, for å avtale tidspunkt. Nærmere informasjon om samarbeidet kommer på www.birkenes.kommune.no 

Informasjon og skjema ligger fortsatt på hjemmesiden til Lillesand kommune under Tjenester.

Nyttige lenker ift oppmåling:

Publisert
29.04.2011
Sist endret
25.09.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker