Enhet for teknisk prosjekt

Enhetsleder Roger Edvardsen

Enhet for teknisk prosjekt har følgende ansvar: 

  • Planlegging og utbygging av kommunalt veg-, vann- og avløpsanlegg
  • Planlegging og utbygging av kommunale formålsbygg og øvrig kommunal teknisk infrastruktur

 

 

 

Publisert
04.01.2018
Sist endret
09.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker