Idrettsanlegg

Det finnes tre flerbrukshaller i Lillesand med total treningsflate på 22 x 44 meter.

Møglestuhallen                                                                               

MøglestuhallenBesøksadresse: Fyresmoen
Postadresse: Postboks 23, 4791 Lillesand


Kontaktperson for langtidsleie:
Bjørnar Heldal Tlf. 40 40 00 44
E-Post: Bjornar.Heldal@lillesand.kommune.no

Svømmehallen og korttidsleie:
Olav Skarpengland Tlf.: 952 24 772
Olav.Skarpengland@lillesand.kommune.no
 

 

Høvåghallen


HøvåghallenBesøksadresse: 4770 Høvåg
Kontaktperson: Anne Marit Fjeldskår
Telefon: 90 61 58 39
E-post: a-m-fj@online.no


Holtahallen

Besøksadresse: Møglestu
Postadresse: Postboks 23, 4791 Lillesand
Holtahallen 

 

 

 

Kontaktperson for langtidsleie:
Bjørnar Heldal Tlf: 40 40 00 44
E-post:Bjørnar.Heldal@lillesand.kommune.no 

Kontaktperson for enkelt arrangement:
Espen Ekse-Gundersen Tlf. 91379392
E-post: Espen.Ekse-Gundersen@lillesand.kommune.no

 

Møglestuhallen er kombinert ballhall og svømmehall, de to øvrige er rene ballhaller. Det finnes styrketreningsrom i alle hallene. Møglestuhallen har dessuten innendørs skytebane.

I tillegg brukes også gymsalene på Borkedalen og Tingsaker skoler samt Turnhallen under kinoen til idrettslig aktivitet.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
05.05.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Relaterte emner