Enhet for teknisk drift

Enhetsleder: Lene Jacobsen

Enheten ivaretar bl.a. drift av:

  • vei, park og idrett
  • skjærgårdstjenesten
  • småbåthavn, gjestehavn og trafikkhavn
  • vann og avløp
  • idrettsanlegg
  • kommunale bygg
Publisert
14.06.2010
Sist endret
06.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker