Miljø, drift og samferdsel

Enhetsleder: Trude Jakobsen

Enheten ivaretar bl.a.:

  • samferdsel- og transporttiltak
  • drift vei, park og idrett
  • skjærgårdstjenesten
  • landbruk og skogbruk
  • naturforvaltning, (herunder fisk og viltforvaltning) miljøvern og forurensning. 
  • småbåthavn, gjestehavn og trafikkhavn

MERK: Fra 1.9.2015 er det Birkenes kommune som ivaretar naturforvaltning og jord og skog (som tidligere lå i denne enheten) for både Lillesand og Birkenes kommuner. Tjenesten er lokalisert i kommunehuset på Birkeland, i Birkenes kommune.

Birkenes kommune er vertskap for samarbeidet og vil ivareta henvendelser, informasjon, veiledning og forvaltning. 

Har du behov for å kontakte en saksbehandler, ring Birkenes kommune 37281500, for å avtale tidspunkt. Nærmere informasjon om samarbeidet kommer på www.birkenes.kommune.no 

Informasjon og skjema ligger fortsatt på hjemmesiden til Lillesand kommune under Tjenester.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
18.08.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker