Bygg og eiendom (kommunale bygg)

Enhet for bygg og eiendom har ansvaret for kommunens tjenestebygg og utleieboliger. Enheten er plassert på Fyresmoen og har totalt 39 medarbeidere.

Enhetsleder for bygg og eiendom:                 Odd Steindal

Fagleder for renhold:                                      Lillian Raen 

Konsulent for boligforvaltningen:                   Ellinor Emanuelsen

Enhet for bygg og eiendom har ansvar for:
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens bygninger, inkl. kommunale utleieboliger. Drift av tjenestebyggene omfatter renhold, vaktmestertjenester, energi, vann og avløp, avfall, vakt og sikring, etc. Enheten ivaretar kommunens eiendomsverdier ved rasjonell drift og verdibevarende vedlikehold.

Publisert
15.06.2010
Sist endret
18.12.2012

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker