Norskopplæring

Personer mellom 16 og 55 år med oppholdstillatelse i Norge har rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i tilsammen 600 timer. Personer mellom 55 og 67 år med oppholdsgrunnlag har rett, men ikke plikt til å delta i opplæringen. Retten gjelder i 3 år. Rett eller plikt til deltakelse i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. Dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan kommunen frita den enkelte fra plikt til deltakelse.

Personer som kommer fra land i Schengen-området må selv betale for norskopplæringen. Ta kontakt med rektor for et pristilbud.

Her finner du mer informasjon og skjema.

Publisert
26.06.2010
Sist endret
11.04.2013

Kontaktinformasjon

  • ENHET FOR VOKSENOPPLÆRING:

Konstituert rektor: Thor Håversen

Mobil: 934 24 876

Besøksadresser:

  • Avdeling for grunnskole og norskopplæring - Dovreveien 7, inngang nord, Lillesand.
  • Avdeling for spesialundervisning - Smedmyra dagsenter, Storgata 13 (samme bygg som brannstasjonen), Lillesand