Prøver og kurs skoleåret 2017/2018 - Lillesand kommune

Prøver og kurs skoleåret 2017/2018

Informasjon om prøver og kurs i samfunnsvitenskap ved Lillesand voksenopplæring skoleåret 2017/2018

  • Statsborgerprøven

"Søkere om norsk statsborgerskap mellom 18 og 67 år, må dokumentere bestått samfunnskunnskapsprøve på norsk. Kravet kan dokumenteres med blant annet følgende prøver:

- Bestått Statsborgerprøve

- Bestått Samfunnskunnskapsprøve på norsk.

Hvis vedkommende har bestått Samfunnskunnskapsprøven på norsk før, er det ikke nødvendig å ta prøven på nytt.

Søkere om norsk statsborgerskap må også dokumentere muntlige norskferdigheter på nivå A2 eller bedre. I tillegg må vedkommende dokumentere gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Enkelte kandidater kan få fritak fra kravene om å dokumentere språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet" Kompetanse Norges nettsider .

Er du i tvil er det UDI som kan svare på spørsmål om hva DU må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap.

Klikk her her for mer informasjon.

Påmelding privatister: Prøven avholdes ved Lillesand Voksenopplæring fredag 27. oktober og onsdag 14. mars. Klikk her for påmelding.

Pris: kr 600

  • 50-timers kurs og prøve i samfunnskunnskap

Tidspunkt på våre to kurs:

1. Mandag 9. oktober – fredag 20. oktober

2. Mandag 26. februar – fredag 9. mars.

            Klikk her for informasjon om kursets innhold.

Tidspunkt etterfølgende prøver: Fredag 27. oktober og onsdag 14. mars

Påmelding privatister:

-        Klikk her for påmelding til 50-timers kurs i samfunnskunnskap.

-        Klikk  her for påmelding til prøven i samfunnskunnskap. 

Pris: kr 600,-

  •  Norskprøver alle nivå, skriftlig og muntlig

Tidspunkt på prøveperioder:

1. Mellom 27. november – 8. desember

2. Mellom 5. mars – 9. mars (12. april blir prøvebevis sendt ut)

3. Mellom 23. april – 27. april ( 20. juni blir prøvebevis sendt ut)

Påmelding privatister: Kan gjøres her

  1. 1.     Mellom 11.- 20. oktober
  2. 2.     Mellom 29. januar – 2. februar
  3. 3.     Mellom 22. mai – 1. juni

Klikk her for mer informasjon.

NB: viktig informasjon for den som planlegger høyere utdanning:  klikk her

Publisert
30.08.2017
Sist endret
30.08.2017

Kontaktinformasjon

ENHET FOR VOKSENOPPLÆRING:

Rektor: Harald Bjøran
Tlf.: 37261595 - Mobil: 90545058
Epostadresse finner du her.

Besøksadresser:
- Avdeling for grunnskole og norskopplæring - Dovreveien 7, inngang nord, Lillesand.
- Avdeling for spesialundervisning - Smedmyra dagsenter, Storgata 13 (samme bygg som brannstasjonen), Lillesand