Prøver og kurs skoleåret 2018/2019

Informasjon om prøver og kurs i samfunnsvitenskap ved Lillesand voksenopplæring skoleåret 2018/2019

  • Statsborgerprøven

"Søkere om norsk statsborgerskap mellom 18 og 67 år, må dokumentere bestått samfunnskunnskapsprøve på norsk. Kravet kan dokumenteres med blant annet følgende prøver:

- Bestått Statsborgerprøve

- Bestått Samfunnskunnskapsprøve på norsk.

Hvis vedkommende har bestått Samfunnskunnskapsprøven på norsk før, er det ikke nødvendig å ta prøven på nytt.

Søkere om norsk statsborgerskap må også dokumentere muntlige norskferdigheter på nivå A2 eller bedre. I tillegg må vedkommende dokumentere gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Enkelte kandidater kan få fritak fra kravene om å dokumentere språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet" Kompetanse Norges nettsider .

Er du i tvil er det UDI som kan svare på spørsmål om hva DU må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap.

Klikk her for mer informasjon.

Påmelding privatister: Prøven avholdes ved Lillesand Voksenopplæring fredag 26. februar. Klikk her for påmelding.

Pris: kr 600

 

  • 50-timers kurs og prøve i samfunnskunnskap

Tidspunkt på kurs: Mandag 6.-15. februar 2019

Klikk her for informasjon om kursets innhold.

Pris: ca kr 2500,-


Tidspunkt for prøve i samfunnskunnskap: Fredag 26. februar

Pris: kr 600,-

Påmelding privatister:

  • Klikk her for påmelding til 50-timers kurs i samfunnskunnskap.
  • Klikk  her for påmelding til prøven i samfunnskunnskap 

 

  • Norskprøver alle nivå, skriftlig og muntlig

Tidspunkt på prøveperiode: Mellom 26. november – 6.desember

Melde seg på norskprøver

Påmelding fra 29. oktober til 2. november.

Pris: Fullt prøvesett kr 1200,- (delprøve kr 300,-)

Klikk her for mer informasjon.

NB: For den som planlegger høyere utdanning:  klikk her

Publisert
30.08.2017
Sist endret
21.01.2019

Kontaktinformasjon

  • ENHET FOR VOKSENOPPLÆRING:

Konstituert rektor: Thor Håversen

Mobil: 934 24 876

Besøksadresser:

  • Avdeling for grunnskole og norskopplæring - Dovreveien 7, inngang nord, Lillesand.
  • Avdeling for spesialundervisning - Smedmyra dagsenter, Storgata 13 (samme bygg som brannstasjonen), Lillesand