Skoler

Grunnskoleopplæring

Lillesand kommune har ansvaret for grunnskoleopplæring for elever fra 1. -10. trinn og for opplæring av voksne minoritetsspråklige.  Grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne er også etter paragraf 4A -4 i opplæringslovene tillagt kommunen. 

Grunnskolene i Lillesand består av 3 barneskoler, 1 ungdomsskole og 1 kombinert barne- og ungdomsskole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) hører også inn under grunnskole. Det er én privat Montessoriskole i kommunen.. 

Videregående skole i Lillesand

Vi har én videregående skole i Lillesand kommune; Møglestu videregående skole. Ansvaret for videregående skoler ligger hos fylkeskommunen.

 (For mer informasjon se menyen til venstre)

Publisert
14.06.2010
Sist endret
02.10.2017