Skolefritidsordning (SFO)

I Lillesand kommune er skolefritidsordningen en del av Sektor for skole og barnehage.

Kontaktperson: rådgiver Anette Sylta Sandberg

Søknad om SFO - plass sendes elektronisk. Skjema og beskrivelse finner du i under fanen "Tjenestebeskrivelser" i høyremenyen. For ytterligere informasjon - ta kontakt med kommunetorget, tlf 37 26 15 00.

Søknadsfrist 1. mai.

Vi har SFO tilbud ved alle barneskolene i Lillesand kommune.

På nettsiden til den enkelte skole finner du mer informasjon under fanen SFO. 
(Link til skolene i venstremeny)

Publisert
18.10.2010
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker