Inkluderende læringsmiljø

Satsingen «Inkluderende læringsmiljø » omfatter barnehager, skoler og PP-tjenester i kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Formål er å etablere en felles pedagogisk plattform for arbeidet med læringsmiljøutvikling slik at alle barn og unge får større utbytte av det ordinære pedagogiske tilbudet.

Effektmål:

  • Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring.
  • Læringsmiljø i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barn og unges sosiale og faglige læringsutbytte
  • Redusere omfang av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak

Aktiviteter og tiltak retter seg i hovedsak mot de voksne. Kunnskap som formidler er forankret i forskning og relatert til pedagogisk praksis. Gjennom pedagogisk refleksjon setter vi fokus på hele miljøet i barnehagen og i skolen.

Denne satsingen er ikke et prosjekt på toppen av alt det andre, men er en del av det ordinære utviklingsarbeidet i barnehage, skole og PP-tjeneste.  Det handler om en utviklingsprosess med fokus på inkludering og inkluderende barnehage- og skolemiljø. 

Publisert
02.10.2017
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker