Økonomi

Økonomisjef: John Ånon Jonassen

Avdeling for økonomi utarbeider budsjett og økonomiplan, årsregnskap, årsberetning og tertialrapporter. I tillegg føres regnskap og lønn for Lillesand kommune, Kirkelig fellesråd, Vestregionen opplæringskontor og Lillesand og Høvåg menighetsråd.  

Lillesand samarbeider med Grimstad kommune om skatteoppkreverfunksjonen. De som arbeider på skatt har til daglig sin arbeidsplass i Grimstad.

Publisert
09.11.2012
Sist endret
22.11.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker