Personal

Organisasjonssjef Britt Hellem er ansvarlig for Avdeling for personal.

Avdelingens hovedansvar er:

  • gi grunnlag for helhetlig styring til administrativ og politisk ledelse innen HR området 
  • videreutvikle en god og helsefremmende arbeidsgiverpolitikk som et virkemiddel for å beholde arbeidstakere og rekruttere nye
  • videreutvikle kommunens kvalitetssystem med rutinebeskrivelser, risikovurdering og avvikshåndtering innen HMS og arbeidsrett
Publisert
09.06.2010
Sist endret
15.01.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker