Assisterende rådmann

Geir Jenssen er assisterende rådmann i Lillesand kommune.

Geir JenssenGeir Jenssen er for øvrig kommunalsjef helse og kultur og kommunens beredskapskoordinator.

Publisert
02.06.2010
Sist endret
30.09.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Relaterte artikler