Frivilligkoordinator

FRIVILLIGKOORDINATOR

Anja Madshaven er frivilligkoordinator i 100% stilling.

Frivilligkoordinator er kontaktledd utad til enkeltpersoner, lag og foreninger, og internt i kommunen.

Frivilligsentralen er lokalisert i Cafè Huset i Havnegata. Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig.

Her finner dere mer om Lillesand frivillisentral og kontktinfo til frivilligkoordinator

Publisert
04.10.2013
Sist endret
29.07.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker