Demenskoordinator

Kjersti Tøien er demenskoordinator i 30% stilling.

Dette er et lavterskeltilbud, og det skal være enkelt for pårørende og pasienter å få tak i hjelp og veiledning.

Demenskoordinatorens oppgaver

* koordinere tilbud til personer med demens, og deres pårørende
* kartlegging i samarbeid med fastlege
* samtaler med personer med demens og deres pårørende
* hjemmebesøk
* arrangere pårørendeskole
* bidra til faglig utvikling hos helsepersonell
* tett samarbeid med hjemmetjenesten, institusjoner, fastlegene og sykehus

Demenskoordinator har kontor i 1. etasje på Helsehuset
Ta kontakt på telefon 90 15 44 71
eller mail kjersti.toien@lillesand.kommune.no

Nyttinge lenker

 • www.nasjonalforeningen.no
 • www.aldringoghelse.no/
 • www.demensinfo.no/
 • www.helsenorge.no/demens
 • Demenslinjen : 815 33 032, kl 09.00 - 15.00 mandag – fredag eller e-post: demenslinjen@nasjonalforeningen.no
 • Publisert
  16.04.2015
  Sist endret
  21.02.2017

  Kontaktinformasjon

  Lillesand kommune | Rådhuset
  Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

  Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

  Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

  Byggesaksveiledning: 
  Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

  Tlf.: 37 26 15 00

  Facebook  

  Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

  Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

  Nyttige lenker