Helsestasjon og jordmorhelsetjenesten

Avdelingsleder: Minna Catarina Fagge

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme god fysisk og psykisk helse samt forebygge sykdom hos barn, ungdom og deres familier.
Målgruppe for tjenestene er barn, unge og familier fra 0-20 år.

Under helsestasjonen finner du:

  • Helsestasjon 0-5 år
  • Skolehelsetjeneste
  • Helsestasjon for ungdom (se i venstremenyen for mer informasjon)
  • Jordmortjeneste
  • Flyktning- og asylhelsetjeneste

Helsestasjonene er lokalisert i:

Helsehuset, Storgata 1B, 3.etg. (telefon: 991 10 539)

Høvåg skole, 4770 Høvåg - mandager (telefon: 468 93 250)

Se under "Tjenester" til høyre for mer informasjon.

Publisert
09.06.2010
Sist endret
04.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker