Familiesenteret

Avdelingsleder: Tora Eileen Bjørknes Grande

Avdeling for familiesenter er et lavterskeltilbud for familier som strever. Familiesenteret skal bidra til å fremme barn og unges psykiske helse og bygge relasjoner innad i familien. Barn, unge og foreldre kan ta direkte kontakt uten henvisning.

Tilbudene ved familiesenteret er gratis.

På familiesenteret finner du også:

  • Gruppevirksomhet for barn og unge:
    - Morildgrupper (for barn i hjem med belastninger)
    - Vanlig, men Vondt (for barn som bor i to hjem)
  • Ungdomskontakt som følger opp ungdom på oppdrag fra avdelingene i enhetene. Ungdomskontakten er tilgjengelig for ungdom der ungdommen er, også utenom ordinær arbeidstid.
  • Koordinerer og deltar i samarbeidsprosjekt med A-BUP.
  • Familiesenteret disponerer og deler ut midler til bekjempelse av barnefattigdom gjennom prosjektene "God hverdagsfritid for alle" og "Fun 365" (ferie og helgeturer til Kilandsenteret)

Familiesenteret er lokalisert i Veksthuset, Storgata 1B, 3.etg.

Telefon: 37 26 15 80

Publisert
09.06.2010
Sist endret
30.08.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker