Tverrfaglig helse

Enhetsleder: Sverre Refsnes

Enhet for tverrfaglig helse står sentralt i arbeidet med helsefremmende,   forebyggende og rehabiliterende arbeid i kommunen, i tråd med samhandlingsreformen og nytt lovverk.

Følgende tjenester inngår i denne nye helseenheten:
- Avdeling for helsestasjon
- Avdeling for familiesenteret (inkludert ungdomsklubbene)
- Avdeling for ergo- og fysioterapitjenester, inkludert frisklivsentral
- i tillegg ansvar for fastleger og privatpraktiserende fysioterapeuter

Publisert
12.08.2013
Sist endret
04.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Tjenester

Nyttige lenker