SIO

Lillesand kommune prøver ut statlig finansierte omsorgstjenester fra 1. mai

Lillesand kommune deltar i et statlig finansiert forsøk med tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunen (SiO-prosjektet) i perioden 1. mai 2016 til 30. april 2019.

I denne perioden følges kommunen opp av, og rapporterer til Helsedirektoratet.

Prosjektets overordnede målsetting er å prøve ut om en statlig finansiering medfører økt likebehandling på tvers av kommuner, og en riktigere behovsdekning i kommunen. Brukers behov er i fokus og brukermedvirkning skal settes i system ved saksbehandlingen og ved tildelingen av helse- og omsorgstjenester.

De som mottar tjenester fra helse- og omsorgstjenesten trenger ikke å foreta seg noe, og de vil motta tjenester som tidligere. Hvis tjenestebehovet endrer seg i løpet av forsøksperioden, vil det, som før, kunne bli fattet et nytt vedtak tilpasset nytt behov.

Nye søkere/ søknader om tjenester må benytte søknadsskjema som ligger på kommunen nettside.

Prosjektet som Lillesand kommune deltar i skal evalueres fortløpende. Noen brukere og pårørende har fått og vil få en henvendelse fra kommunen om å delta i telefonintervju og fokusgruppeintervju. Å delta er frivillig.

På Helsedirektoratets nettsider finnes det også ytterligere informasjon om prosjektet. Prosjektleder vil publisere relevant informasjon om prosjektet på kommunens nettside jevnlig gjennom prosjektperioden.

Prosjektleder Maria Edelsteen Kjær er kontaktperson ved spørsmål om prosjektet, og nås på telefon 37261500 eller sendes til postmottak@lillesand.kommune.no

Publisert
15.05.2016
Sist endret
15.05.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker