Avdeling for bofelleskap

Avdelingsleder: Jarle Kræmer

Hvem er vi:
Avdelingen er et døgnbemannet bofellesskap og tverrfaglig sammensatt av ulik kompetanse innen psykisk helse og rus.

Avdelingen består av:

 • 7 kommunale utleieleiligheter som tildeles av boligtjenesten
 • 3 midlertidige boliger som tildeltes av NAV

Målgruppe:

 • Mennesker med utfordringer i forhold til rus og/ eller psykiske lidelser.

Kommunale boliger:

 • Personer som trenger og kan nyttiggjøre seg av støtte og omsorgstilbud fra fast bemannet tilbud i nær tilknytning til boligen.
 • Personer med utfordringer i forhold til rus og/eller psykiske lidelser.
 • Ønske om og kan nyttiggjøre seg av å bo i et fellesskap
 • Evne til å være uten personalkontakt i egen leilighet vesentlig deler av døgnet.

Midlertidige boliger/nødboliger:

 • Personer som er uten fast bolig
 • Tilbudet har en varighet på inntil 3 mnd.
 • Tjenestene ytes av avdeling for bofellesskap.

Hovedmål:

 • Etablere personer uten fast bolig i egent bolig
 • Yte behovstyrt helsehjelp og praktisk bistand.
 • Trygt og stabilt bomiljø.

Hvilke tjenester tilbyr vi:

 • Individuell veiledning/rådgivning.
 • Miljøterapi.
 • Koordinering/samarbeid med andre instanser
 • Boveiledning  
 • Bistand til meningsfull aktivitet

Du kan komme i kontakt med oss på følgende måter:

 • Henvisning fra fastlege
 • Søke selv via søknadsskjema eller hente søknadsskjema på Kommunetorget eller Helsehuset
 • Ta kontakt ved oppmøte, eller via tlf. nummer: 91715570

Besøksadresse:
Helsehuset, Storgata 1 B, 4790 Lillesand 

Postadresse:
Lillesand kommune, v/ Enhet for psykisk helse og rus, Postboks 23, 4791 L.

Publisert
29.01.2017
Sist endret
29.01.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker