Avdeling for bo- og aktivitetstilbud

Avdelingsleder: Marianne Aase Brekke

Hvem er vi:
Avdelingen er bredt tverrfaglig sammensatt av ulik kompetanse innen psykisk helse og rus.

Målgruppe:
Mennesker med utfordringer i forhold til rus og/ eller psykiske lidelser, inkludert alvorlige ROP lidelser.

Hovedmål:
Enhet for psykisk helse og rus skal gi rask behovstyrt hjelp til innbyggerne i Lillesand Kommune

Hvilke tjenester tilbyr vi:

  • Individuell veiledning/ rådgivning
  • Koordinering/samarbeid med andre instanser
  • Boveiledning (praktisk bistand i hjemmet og «ute» ift. ADL funksjon)
  • Bistand til meningsfull aktivitet
  • Middelskolen aktivitetssenter
  • Rammeverksted
  • Innebandy
  • Turgruppe      
  • Trening på trend trim

Du kan komme i kontakt med oss på følgende måter:

Besøksadresse:
Helsehuset, Storgata 1 B, 4790 Lillesand 

Postadresse:
Lillesand kommune, v/ Enhet for psykisk helse og rus, Postboks 23, 4791 Lillesand

Publisert
29.01.2017
Sist endret
29.01.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker