Kommunelegen

Kommunelege: Jørn Bergbye

Henvendelser til kommunelegen håndteres via Kommunetorget (37261500) eller på epost: Jorn.Bergbye@lillesand.kommune.no .

"Klager" eller bekymringer som berører kommunelegens ansvarsområde (se under) sendes skriftlig til Lillesand kommune, v/ kommunelegen, Postboks 23, 4791 Lillesand. 

Kommunelegen er medisinskfaglig rådgiver for bystyret, administrasjon, fagpersonell og befolkningen på nedenfor nevnte områder. I tillegg kan kommunelegen bistå i enkeltsaker som oppleves som en utfordring for behandlingsapparatet og fagenheter i kommunen.

Klagesaker som vedrører forhold mellom enkeltpasient og privatpraktiserende behandlere håndteres av Fylkeslegen.

 • Folkehelsearbeid
 • Forebygging av smittsomme sykdommer (se Smittevernloven
 • Miljørettet helsevern (Forskrift om miljørettet h.v.)
 • Vedtak om undersøkelse i henhold til psykisk helsevernlov.
 • Helsemessig beredskap
 • Generell medisinskfaglig rådgivning
 • Bistå slik at helsehensyn ivaretas i kommunal planlegging
 • Bistå ved faglig samordning av helsetjenester internt i kommunen og mellom kommunens tjenester og andre
 • Overvåking av helsetjenesten i kommunen
 • Overvåking av sykdomsforhold i kommunen, herunder smittemeldinger MSIS og dødsmeldinger, sykdomsstatistikk og epidemiologiske forhold
 • Overvåking av kvalitetsarbeid i kommunen innen helsesektoren
 • Sosialmedisinsk rådgiving når forholdet ikke finner sin løsning innen de sedvanlige behandlingsmessige linjer. 
Publisert
05.07.2012
Sist endret
18.06.2013

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker