Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen

Fra 1.1.2016 er barneverntjenesten felles for Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand og Kristiansand.  

Målsettingen med en interkommunal barneverntjeneste er å utvikle bedre barneverntiltak for de barna som har behov for dette både gjennom å styrke det forebyggende arbeidet og de spesialiserte tiltakene.

Et viktig prinsipp i organiseringen av den nye barneverntjenesten har vært at vi også framover skal ha et barnevern som er tilstede i lokalmiljøet. Barnevernet i Lillesand/ Birkenes vil ha samme kontorer som i dag.

Innbyggere skal kunne henvende seg til og møte et åpent og tilgjengelig barnevern som tar imot henvendelser, drøfter og gir råd både ift generelle temaer og mer konkrete bekymringer knyttet til enkelte barn/ familier. Skriftlige meldinger sendes direkte til barneverntjenesten sentralt – se adresse under.

I alle kommunene vil samarbeidet med helsestasjonene, familiesentrene, barnehagen, skolene, NAV, PPT med flere også i fortsettelsen være helt sentralt. I tillegg til det desentrale barnevernet vil vi ha sentraliserte avdelinger som dekker hele barnverntjenesten. Dette gjelder barnevernvakt/ mottak, tiltaksavdeling og fosterhjemsavdeling.

Her finner du mer informasjon om Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen.

Vår nye kontaktinformasjon er:

Telefon - 380 75 930

Besøksadresse - Helsehuset , Storgata 1B, 3. etg.

Postadresse -
Barneverntjenesten for Kristiansandregionen
Kristiansand kommune
Dokumentsenteret
Postboks 417 LUNDSIDEN
4604 KRISTIANSAND

Annen kontaktinfo:
- Etter arbeidstid/ i helger/ høytider kan Barnevernsvakta kontaktes på tlf. 38075400. Dette gjelder i hovedsak akutte kriser.

- Alarmtelefonen for barn og unge 116111 er en gratis nødtelefon for barn og unge, og voksne som er bekymret for eller har mistanke om at barn og unge lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt, fra kl. 15.00-08.00. I helgene og på helligdager er den døgnåpen.  

Publisert
09.06.2010
Sist endret
05.01.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker