Kulturminnesøk

Søking etter kulturminner med metalldetektor kan føre til funn av arkeologiske gjenstander som mynter, våpen, etc

 De som er interessert i å drive med metallsøking må innhente tillatelse fra grunneier på det aktuelle området. Søking på
kommunal grunn er i orden såfremt kommunens kulturkontor ikke har innvendinger. Er det snakk om kommunalt landbruksareal som er utleid, må søker innhente tillatelse fra vedkommende som leier jorda av kommunen.

Se også retningslinjer utarbeidet av Riksantikvaren.

Publisert
24.01.2019
Sist endret
24.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker