Vestre Moland kirke

Vestre Moland kirkeKirka er oppført ca. 1200. I 1797 ble den utvidet til korskirke ved at den fikk tre korsarmer i tømmer. Middelalderkirka utgjør i dag kirkas langskip. Sakristiet ble bygd i 1749 og ble innvendig dekorert i 1750. Våpenhuset er fra midten av 1600-tallet, og det nygotiske tårnet fra 1900.

Av inventar fra middelalderen er det bevart et lavatorium (vannbeholder brukt ved rituell håndvask) som i dag brukes som dåpskanne, en del av et alterklede og en av kirkeklokkene. Altertavla er et vakkert stykke arbeid fra 1600-tallets Norge. Den har figurer skåret av billedhogger Johan Reinholdt og malerier signert Gottfrid Hendtzschel 1630. Reinholdt er også mesteren bak billedhoggerarbeidet på epitafiet fra 1638 over prestefamilien Mule.

Kirka ble omfattende restaurert i 1965-66. Den fikk da tilbake sitt 1600-talls interiør. Tett inntil sydveggens ene pilar ligger en gravstein med romansk dekor fra 1000-1250. På kirkegården finnes flere gravminner; i sydøstre del er både 1600- og 1700-tallet representert.

Vestre Moland prestegård ligger rett nordvest for kirka.

Publisert
20.06.2010
Sist endret
07.06.2011

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker