Lillesand kirke

Lillesand kirkeKirka ligger på en høyde midt i sentrum. Den er oppført i 1889 i nygotikk/ sveitserstil etter arkitekt Herman Thrap-Meyers tegninger. Prekestol, altertavle og døpefont er også tegnet av arkitekten.

Bildet på altertavla er en kopi av B. Plockhorsts Jesus og den synkende Peter i Hannover, laget av Christian Brun. Kirka har glassmalerier, og døpefonten er et vakkert stykke treskjærerarbeid.

Kirka gjennomgikk en omfattende restaurering i 1978-79. Lillesand kirke fikk da tilbake sine opprinnelige farger.

(Kilde: Byvandring i Lillesand)

Publisert
20.06.2010
Sist endret
07.06.2011

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker