Høvåg kirke

Høvåg kirkeHøvåg kirke hører med blant Norges kristningskirker. Opprinnelig var den en ti meter lang steinkirke. Kirken (det som nå er sideskipet mot øst) ble først bygget ca. år 1150, deretter ble det foretatt utvidelser og påbygg i 1767 og i 1828 - 1831.

Kirken framtrer i dag med et særpreget T-formet grunnplan. Sentralt i kirkerommet står altertavlen med Kristus, Troen og Håpet, prekestolen med de fire evangelistene og døpefonten; alt i renessansestil fra 1650. Det vakre kirkesølvet er omtrent like gammelt.

I midtskipet henger kirkeskipet; fregatten Prøven fra 1834. To kirkeklokker kaller på bygdefolket - dem eldste klokken har lydt over Høvåg i glede og sorg i over 320 år. 

Publisert
20.06.2010
Sist endret
07.06.2011

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker