Samarbeidspartnere i regionen

Lillesand har et effektivt samarbeid med sine nabokommuner. Knutepunkt Sørlandet er et regionalt samarbeid mellom Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes kommuner. Gjennom Knutepunkt Sørlandet-samarbeidet kan etablerere i Lillesand søke råd og veiledning ved EVA-senteret.

Lillesand deltar også i Regionalt næringsteam sammen med Birkenes kommune, Aust-Agder fylkeskommune, NAV Arbeid og SND Agder. 

Publisert
14.06.2010
Sist endret
03.02.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker