Oppfølging oversiktsbilde folkehelse

Det fremlagte oversiktsbilde folkehelse fra september 2015 er en ren fremstilling av tall, og det gjenstod å gå i dybden av tallene og om mulig se på tenkelige årsaksforhold.

Det ble derfor høsten 2015 nedsatt arbeidsgrupper på områdene unge uføre, psykisk helse og oppvekst, som fikk følgende mandat:

  • Utdype oversiktsbilde folkehelse på de utpekte hovedutfordringsområdene.
  • Identifisere ressurser på områdene.
  • Gi en faglig vurdering av årsaksforhold og konsekvenser.
  • Legge frem strategier, mål og anbefalinger for viderearbeid på gjeldende område, som kommunen som helhet skal jobbe etter på tvers av sektorer og med de virkemidler de ulike tjenestene har.

Arbeidsgruppene la våren 2016 frem hovedkonklusjonene fra sitt arbeid, og anbefalingen fra denne utredningen er som følger:

Det anbefales at Lillesand kommune fokuserer på to hovedområder: tidlig innsats og å fremme psykisk helse

Her finner du sluttrapport fra arbeidsgruppenes arbeid med utdyping av anbefalingene og forslag til videre arbeid.

Publisert
05.09.2016
Sist endret
05.09.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker