Folkehelseloven

Lillesand kommune arbeider strukturert etter folkehelseloven, som forplikter kommunen til å arbeide mer systematisk og kunnskapsbasert med folkehelse etter følgende modell:

1) Kommunen skal ha ndøvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne (§ 5).

2) En drøfting av utfordringene skal inngå som grunnlag for planstrategi (§ 6).

3) Kommunen skal fastsette mål og stratgeier for folkehelsearbeidet i kommunale planer (§ 6).

4) Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak, med alle de virkemilder kommuen har (§§ 7 og 4)

Modellen kan også fremstilles slik:

Visualisering av modell for folkehelsearbeid i henhold til folkehelseloven

 

Publisert
05.09.2016
Sist endret
05.09.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker