SMIL

Gruppe for barn i familier med belastninger

Det kan være vanskelig å være barn i en familie hvor mor, far, søsken eller andre i familien strever. Det kan gjelde utfordringer med fysisk /psykisk helse, rusproblemer, skilsmisse eller andre opplevelser barn har eller har hatt hjemme.

10 gruppesamlinger samtaler og aktiviteter i samarbeid med Familiesenteret.

Kurset er gratis.

kontakt ved ønske om informasjon:

 Tlf. 94133949 (Hverdager 09.00-14.00)

Mer informasjon finner du her. Du kan også  stille spørsmål anonymt og få svar: www.morild.org

Følg frisklivssentralen også på facebook: www.facebook.com/FLSLillesand

Publisert
21.08.2015
Sist endret
29.08.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker