DEPRESJON (KiD)

Kurs i mestring av nedstemthet eller depresjon for Lillesand og Birkenes

Kjenner du deg nedstemt eller deprimert?

Kid er beregnet på voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert.
Kurset vil gi deg kunnskap og mestringsteknikker for å redusere symptomene og forebygge depresjon.

Målet med kurset er: 

  • Forkorte varigheten av depresjon
  • Redusere intensiteten av symptomene og gjennvinne tapte funksjoner
  • Du skal lære å forebygge depresjon ved å bli klar over egne signaler og kjennetegn, og derved selv mestre nedturer og bryte negative tankemønstre.

Kurset holdes av godkjente instruktører og går over 8 samlinger av 2,5 timer.
Individuelle samtaler i forkant og etterkant av kurset

Oppstart neste kurs: Oppstart 7. mars 2018
Pris: kr. 500.- (dekker kursmateriell og kaffe/te)

For mer informasjon og påmelding kontakt frisklivssentralen - Tlf: 941 33 949

Følg frisklivssentralen også på facebook: www.facebook.com/FLSLillesand

Publisert
21.08.2015
Sist endret
16.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker