DEPRESJON (KiD)

Kurs i mestring av nedstemthet eller depresjon for Lillesand og Birkenes

KID er et kurs for voksne som opplever nedstemthet Og/eller depresjonssymptomer, der det går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

Når: onsdager kl 18:00-20:30

Målgruppe: Voksne (over 18 år)

Oppstart: 19. september 2018

Pris: 500 kr inkludert kursmateriell og kaffe/te/frukt


For påmelding og nærmere opplysning
Ring: 94 13 39 49 – Følg oss på Facebook

Ingen av frisklivssentralens tilbud krever henvisning fra lege.

Publisert
21.08.2015
Sist endret
15.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker