GODT SAMLIV

Lillesand kommune tilbyr kurset GODT SAMLIV, som er et gratis kurs, for å ta vare på kjærligheten i forholdet, med en ny sjef i huset.

Har dere nylig fått barn, er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre. Kurset drives av kommunen, og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ansvarlig for innholdet.

Målet med kurset er å styrke parforholdet. Vi ønsker å vise at dere ikke er alene i den nye livssituasjonen. Mye er nytt for førstegangsforeldre: foreldrerollen, økonomi, amming og barnesykdommer. Kurset skal gi dere støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen.

"Unntakstilstand" og lykke

Tiden etter fødselen blir av noen beskrevet som en unntakstilstand. Et nybakt foreldrepar sa: «Det var som om en helt annen verden åpnet seg». Et annet par uttrykte: «Tiden etter fødselen var et kaos for oss ... Lykkerusen kom ikke før flere måneder senere». For andre vil den store lykkerusen utebli helt, og for de fleste kan stemningen svinge nokså fort. De fleste reaksjoner og utfordringer er normale.

Felles for mange førstegangsforeldre er behovet for å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Det krever innsats å være både kjærester og samarbeidspartnere under småbarnsperioden


Delt på 2 kurskvelder, med følgende tema:

  • Den store forandringen: Fra par til familie
  • Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
  • Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det
  • Kjærlighetens ABC: Fornuft og følelse

Målgruppe: Førstegangsforeldre

Når: Vår 2017

Pris: Gratis inkl. servering.


For påmelding og mer informasjon ring Frisklivssentralen 94 13 39 49

Følg Frisklivssentralen også på facebook: www.facebook.com/FLSLillesand

Publisert
22.08.2015
Sist endret
26.01.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker