Fritidsklubber

Café Huset er en kommunal fritidsklubb for ungdom fra 8. klasse til og med 18 år, som ligger sentralt ved Havnetomta i Lillesand.
Åpningstider er mandag kl. 18:00 – 21:00 og onsdag kl. 18:00 – 21:00.
Den huser også frivilligsentral.


Grasrota er en kommunal fritidsklubb for ungdom fra 8. klasse til og med 18 år som holder til i Høvåghallen.
Åpningstider er onsdag kl. 18:00 – 21:00 og fredag oddetall kl. 18:00 – 23:00.


Publisert
05.05.2017
Sist endret
05.05.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker