Folkemøte i anledning kommunedelplan for sykkel.

Dato:
21. oktober
Tidspunkt:
18:00 - 00:00
Sted:
Bystyresalen, Rådhuset
Beskrivelse:

Lillesand bystyre har i møte 04.09.2019, sak nr. BS-087/19 vedtatt å legge forslag til ny kommunedelplan for sykkel ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Det avholdes folkemøte om saken i bystyresalen 21.10.2019 kl. 1800.

Publisert
10.10.2019
Sist endret
10.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker